چهارشنبه, 26 تير 1398

    /  2
رو عنوان : آگهی مزایده
عنوان : مزایده جایگاه CNG
کد خبر : ۲۶۱۶
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ 
ساعت : ۸:۵:۳۷


نمایش تعداد بازدیدها : 77

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سراب