دوشنبه, 22 مهر 1398

رو عنوان : پیام شهروندی
عنوان : جای مصالح و نخاله ساختمانی در مسیر رفت و آمد شهروندان نیست
کد خبر : ۳۶۲۶
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ 
ساعت : ۹:۲۱:۴۷

نمایش تعداد بازدیدها : 20

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سراب